Pentangular

Kort na WO II knoopte Rotary Club Leuven in het kader van verzoening en Europese eenwording contacten aan met de clubs van Saint-Quentin (F), Utrecht (NL), Canterbury (GB) en Lüdenscheid (D). Deze oorspronkelijk losse contacten groeiden uit tot een heus formeel samenwerkingsverband : de Pentangular. In 2010 nam de club uit Leiden (NL) de plaats in van Utrecht.

Al meer dan 50 jaar komen tot meer dan 150 leden van deze 5 clubs elk jaar samen in de Pentangular Meeting. Gedurende een weekend in mei wisselen ze informatie uit over de acties van hun respectievelijke clubs en versterken ze hun onderlinge vriendschap met gezamenlijke activiteiten en veel fun. Elk jaar wordt de Pentangular Meeting door een andere club bij beurtrol georganiseerd. De laatste Pentangular Meetings werden in 2020 en 2021 helaas omwille van COVID-19 afgelast.

Elk jaar organiseert één van de 5 clubs, opnieuw bij beurtrol, een Mini Group Study Exchange, waarbij elke club twee jongeren tussen 20 en 25 jaar oud, student of young professional, afvaardigt voor een gevarieerd programma van culturele, professionele, sociale en sportieve ontmoeting tijdens een ganse week in augustus.

Sinds kort na de eeuwwisseling slaan de 5 clubs ook de handen in elkaar om samen internationale actie te ondernemen en zo een grotere slagkracht en efficiëntie te bewerkstelligen. Dit zijn de zogenaamde Joint Pentangular Projects.