Ken jij Rotary al?

Rotary? Dat is toch dat elitaire clubje van rijke blanke mannen, die in een zweem van obscurantisme en ‘ons-kent-ons’ hun zaakjes bedisselen en nu en dan aan paternalistische liefdadigheid doen, niet?

Vooroordelen zoals deze kunnen niet verder van de realiteit staan.

Wil je Rotary écht leren kennen ?

Scroll dan verder…

Aangenaam kennis te maken. Wij zijn Rotary.

Rotary is een wereldwijde organisatie met 35.000+ lokale clubs en meer dan 1,2 miljoen leden-vrijwilligers. Daarmee is Rotary één van ’s werelds grootste en meest invloedrijke NGO’s. 49 handtekeningen op het Handvest van de Verenigde Naties werden gezet door Rotariërs. En ook vandaag nog geniet Rotary, samen met het Internationale Rode Kruis, de hoogste adviserende status binnen de VN.

Gezien wij allemaal authentieke vrijwilligers zijn en geen vergoeding voor onze inzet verwachten, kunnen de ingezamelde fondsen maximaal doorstromen naar de mensen die ze écht nodig hebben. Dat maakt ons één van de meest efficiënte NGO’s. Niet voor niets krijgen we al meer dan 13 jaar lang de hoogste 4-sterren score van Charity Navigator.

En dat geeft ons impact. In 1985, toen polio nog in meer dan 125 landen voorkwam en dagelijks meer dan 1.000 kinderen verlamde, startten we End Polio Now, een programma om deze verschrikkelijke ziekte uit de wereld te helpen. Sinds 2000 krijgen we daarbij steun van o.m. de Bill & Melinda Gates Foundation. Dankzij de volharding van alle Rotariërs, waarvan duizenden tot in de kleinste dorpen het vaccin aan kinderen gingen toedienen, zal de wereld héél binnenkort volledig poliovrij zijn.

Zo laten Rotariërs zien wie ze werkelijk zijn : “People of Action” !

Ook vanuit onze lokale Leuvense club zetten wij ons beste beentje voor met kleinere plaatselijke of internationale projecten rond jeugd en kwetsbare groepen. Daarover lees je meer hier.

Hebben we je interesse gewekt voor Rotary ? Lees dan vooral verder…

De kern van de zaak

De kern van Rotary als serviceorganisatie is zich ten dienste te stellen van de samenleving. Dat wordt krachtig samengebald in haar motto “Serve before Self”. Typisch aan Rotary is om dit te doen vanuit een brede (professionele) diversiteit en een sterke onderlinge vriendschap (fellowship) onder de leden.

Onderlinge vriendschap is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor het realiseren van onze Rotary-doelstellingen. Een onberispelijke (professionele) integriteit en daadwerkelijk individueel engagement in onze maatschappelijke actie worden eveneens van Rotariërs verwacht. We zijn dan wel vrijwilligers, maar onze persoonlijke inzet is zeker nooit vrijblijvend.

Rotary Club Leuven creëert de omstandigheden waarin diversiteit, onderlinge vriendschap en persoonlijke inzet, optimaal tot uiting komen. Wij willen werkelijk het verschil maken voor de projecten die we ondersteunen. En dat op een manier die het voor de leden aangenaam en prettig maakt om hun engagement ten dienste van de samenleving vorm te geven.

Dat is dan gelijk onze visie en onze missie.

Ook deel uitmaken van Rotary Club Leuven?

Ons verhaal

Paul Harris, een jonge advocaat, nodigde op 23 februari 1905 in zijn klein bureau in Chicago drie vrienden uit : een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur. Zij wilden hun vriendschap verdiepen door beroepservaringen uit te wisselen. Ze kwamen voortaan regelmatig samen op de werkplek van één van hen via een beurtrol (“rotation”) en doopten daarom hun groep “Rotary”.

Om de professionele diversiteit te waarborgen, beslisten ze per beroep slechts één lid te aanvaarden. Bovendien was lidmaatschap enkel weggelegd voor wie binnen zijn beroepsgroep als een voorbeeld van professionaliteit en morele integriteit werd aanzien.

Al gauw manifesteerde zich ook de nood om zich ten dienste te stellen van de lokale gemeenschap met als focus inzet voor de minstbedeelden en bevordering van het algemeen welzijn. De eerste maatschappelijke actie was het installeren van een openbaar toilet nabij het stadhuis van Chicago.

De morele integriteit van de Rotariërs wordt sinds 1932 tot op vandaag treffend samengevat in het Criterium van de 4 Vragen. Bij al hun handelen, binnen of buiten de club, privé, professioneel of anderszins, worden Rotariërs geacht zichzelf voortdurend de volgende vragen stellen:

  • Is het waar?
  • Is het billijk voor alle betrokkenen?
  • Bevordert het de vriendschap en het onderling vertrouwen?
  • Komt het alle betrokkenen ten goede?
Daarin onderscheidt Rotary zich van andere serviceorganisaties.
Sinds het einde van de vorige eeuw wordt niet alleen professionele diversiteit nagestreefd, maar tracht elke Rotary Club een spiegel van de lokale samenleving te zijn, met grote aandacht voor algehele diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De jongste jaren groeit Rotary International als kool en worden steeds meer lokale Rotary Clubs opgericht, voornamelijk in de opkomende economieën in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Hoe zit Rotary in mekaar?

Rotary draait op de 35.000+ lokale Rotaryclubs. Elke Rotariër is lid van een Rotaryclub, die op haar beurt lid is van de wereldwijde vereniging Rotary International. Iedere club kiest vrij haar eigen bestuur en heeft een zeer grote autonomie in het bepalen van haar werking en maatschappelijke actie, weliswaar binnen het kader van wereldwijde principes en afspraken.

De clubs zijn gegroepeerd in 530 regionale Rotarydistricten, elk geleid door een gouverneur, die een bestuurslid is van Rotary International. De gouverneur en diens team ondersteunen de clubs van het district. Op 25 juni 2019 telden België en het Groothertogdom Luxemburg 281 clubs en 10.614 rotariërs. Sinds 1 juli 2020 vormen zij samen 4 Rotarydistricten : 2130 (provincies Oost- en West-Vlaanderen), 2140 (provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant inclusief de Nederlandstalige clubs in Brussel), 2150 (provincies Waals-Brabant, Henegouwen en de Franstalige clubs in Brussel) en 2160 (provincies Namen, Luik en Luxemburg, en het Groothertogdom Luxemburg).

Het bestuur van Rotary International is toevertrouwd aan de 19 verkozen leden van de Centrale Raad, onder wie de internationale voorzitter en de inkomende internationale voorzitter. Zij vergaderen eens om de drie maanden om het algemene internationale beleid uit te stippelen. Traditiegetrouw kiest de voorzitter voor zijn/haar mandaat van één jaar een thema en enkele actieterreinen waarop hij/zij de nadruk wil leggen.

De dagelijkse leiding van Rotary International is in handen van een secretaris-generaal, die aan het hoofd staat van het Internationaal Secretariaat : ong. 600 mensen op het hoofdkantoor in Evanston (een voorstad van Chicago) en op de zeven regionale kantoren (Argentinië, Australië, Brazilië, India, Japan, Korea en Zwitserland). Het Europees kantoor is gevestigd te Zürich (Zwitserland). In Engeland is er een apart kantoor voor Groot-Brittannië en Ierland (Rotary Intl. in the Britsh Isles (RIBI)).

Wat doet Rotary voor de samenleving?

De duizenden lokale Rotaryclubs zetten jaarlijks talrijke projecten op ter ondersteuning van hun lokale gemeenschap, en zamelen daarvoor fondsen in bij lokale maatschappelijke actoren (burgers, verenigingen, bedrijven, overheden…). Rotary Club Leuven is in het bijzonder zeer actief op het vlak van jeugd en kwetsbare groepen in de samenleving. Daarover vind je meer hier.

Op niveau van Rotary International worden met giften vanuit de clubs eveneens projecten opgezet, maar nu op internationale schaal. Het hoger vermelde End Polio Now project is hiervan het meest bekende. Verder zijn er ook projecten rond o.m. zuiver water, rond moeder- en kindzorg, rond onderwijs en rond vredestichting. Sinds kort zijn er ook internationale projecten rond klimaatverandering en biodiversiteit opgestart. Daarover lees je hier meer.

En hoe zit het met Rotary Club Leuven?

In 1935 al zag onze club het licht. Ze behoort daarmee tot de oudste clubs in België. Uitgezonderd de oorlogsjaren, toen Rotary door de bezetter als een vijandige organisatie werd bestempeld, hebben tientallen Leuvense Rotariërs zich openlijk ingezet voor hun gemeenschap.

Kenmerkend voor Rotary Club Leuven is de sterke commissiewerking. Het is niet zozeer de voorzitter die de vereniging doet draaien, of het beperkte clubbestuur, maar wel talrijke kleine, actiegerichte werkgroepen. Zo krijgen alle leden de mogelijkheid hun maatschappelijk engagement naar best vermogen te uiten en kunnen we alle krachten mobiliseren.

Vandaag telt onze club 52 leden. Hieronder vind je ze opgelijst met hun belangrijkste beroepsreferenties

(* = bestuurslid)

Jan ABTS *
Defensie

Etienne AERNOUDT
Universitair onderwijs

Erwin BLOMSMA
Geneesmiddelenonderzoek

Koen BOSMANS
Engineering

Paul BOSMANS
Defensie

Koen BROUWERS
Geneeskunde

Alexis BRUSSELMANS
Notariaat

René CELIS
Immobiliën

Vincent COIGNIEZ
Advocatuur

André COLLAER
Architectuur

An DE BLICK
Kleding

Marc DE GEYTER
Centrale bank

Yves DE PAUW
Optiek

Erik DEVOGELAERE
Sociale organisaties

Gene FOLEY
Petrochemie

Stefan GERMEAU
Private banker

Ariane BIRD-GOEN *
Patent lawyer

Willy GOETHALS
Verzekeringswezen

Jos GOFFIN
Organisatiedeskundige

Patrick HENDRIX
Gerechtsdeurwaarder

Arthur HUART
Medische toebehoren

Walter JACQUES
Informatica

Charles JANSEN
Notariaat

Wim LEFEBRE
Engineering

Simon MEIRSSCHAUT
Metallurgie

Maurice MERGEAY
Business angel

Theo MINEUR
Magistratuur

Armand MOMBAERTS
Advocatuur

Carl NAESENS *
Nationale retail

Frank OP ‘T EYNDE *
Elektronicaontwikkeling

Guy REMANS
Immobiliën

Jean-Pierre ROOMAN
Notariaat

Marc ROSIERS
Strategieadviseur Agro & Voeding

Michel ROSSEELS
Drukkerij

Louis SCHREVENS *
Brouwerij

Robert SCOTTON
Wijnhandel

Jean-Marc SOETEWEY
Immobiliën

Luc SUYKENS
Marketing

Paul THYSENS
Bankwezen

Jos VAESEN
Universitair onderwijs

Paul VANDELOO *
Informatietechnologie

Jos VANDER SLOTEN
Universitair onderwijs

Erik VANDERLINDEN *
Biokunststofproducten

Rudy VANDEVENNE
Bankwezen

Koen VANDROMME
HR-adviseur

Jo VANSTEENVOORT
Uitgeverij

Chris VERBINNEN
Beeld- & klankexpert

Jan VERELST
Voeding

Patrick VERHEYEN
Informatica

Patrick WILLEMS
Adviseur Logistiek

Wouter WINTERS
Informatie Technologie

Joris WITKAM
Diplomatie

Onze club richt zich in haar lokale maatschappelijke actie hoofdzakelijk op jeugd en op kwetsbare groepen in de samenleving. Samen met plaatselijke organisaties worden projecten opgezet, die wij als club ondersteunen. Dat kan financieel, maar ook door het inzetten van onze eigen competenties en netwerk, of gewoon door onze handen uit de mouwen te steken. De lokale jeugd trachten wij te ondersteunen op weg naar hun professionele leven d.m.v. uitwisselingsprogramma’s, studiebeurzen en leertrajecten zoals Small Business Projects, dat als bedoeling heeft ondernemerschap te ontwikkelen bij hogeschoolstudenten.

Naast de internationale acties van Rotary International engageren wij ons ook met onze buitenlandse zusterclubs rond jeugd en kwetsbare groepen elders in de wereld. Dat gebeurt binnen het Pentangular-samenwerkingsverband waarover hier meer.