Neen. Rotary heeft geen bindingen met bepaalde politieke of levensbeschouwelijke stromingen. Iedere Rotariër is volkomen vrij in zijn/haar politieke overtuiging en levensbeschouwelijke keuzes. Rotary streeft diversiteit na, op zoveel mogelijk vlakken. Wat ons typeert, is onderlinge verbondenheid en het wederzijds respect dat dit vereist, persoonlijk inzet voor de gemeenschap en morele integriteit.