Tegenwoordig zijn meer dan 70 miljoen mensen ontheemd als gevolg van conflicten, geweld, vervolging en mensenrechtenschendingen. De helft van hen zijn kinderen.

Rotary weigert conflicten als een manier van leven te accepteren. Haar projecten bieden training die begrip bevordert en gemeenschappen de vaardigheden biedt om conflicten op te lossen. We moedigen gesprekken aan om begrip binnen en tussen culturen te bevorderen. We leiden volwassenen en jonge leiders op om conflicten te voorkomen en te bemiddelen en helpen vluchtelingen die zijn gevlucht uit gevaarlijke gebieden.

Rotary creëert omgevingen van rust

Als humanitaire organisatie is vrede een hoeksteen van onze missie.
Wij geloven dat wanneer mensen werken aan het creëren van vrede in hun gemeenschappen, die verandering een wereldwijd effect kan hebben.

Door serviceprojecten uit te voeren en vredesbeurzen te ondersteunen, ondernemen onze leden actie om de onderliggende oorzaken van conflicten aan te pakken, waaronder armoede, discriminatie, etnische spanningen, gebrek aan toegang tot onderwijs en ongelijke verdeling van middelen.

Onze toewijding aan vredesopbouw vandaag beantwoordt nieuwe uitdagingen: hoe we de grootst mogelijke impact kunnen hebben en hoe we onze visie van blijvende verandering kunnen realiseren. We benaderen het concept van vrede met meer samenhang en inclusiviteit, verbreden de reikwijdte van wat we bedoelen met vredesopbouw en vinden meer manieren waarop mensen betrokken kunnen worden.

Rotary creëert omgevingen waar vrede kan plaatsvinden.

Maar hoe doet Rotary dit nu concreet ?

Een voorbeeld. Volgens het Department of Social Services van de Australische regering is huiselijk geweld de belangrijkste oorzaak van dakloosheid voor vrouwen en hun kinderen.

De Path of Hope Foundation, een joint venture tussen het Leger des Heils en de Rotary Club van Perth, West-Australië, biedt veilige accommodatie voor mensen die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld. Het biedt ook begeleiding en middelen om gezinnen te helpen trauma’s te overwinnen en hun leven weer op te bouwen. Leden van de club zamelen geld in en doen vrijwilligerswerk in het centrum.

Path of Hope kan een model worden voor dergelijke centra over de hele wereld en zo het leven van slachtoffers van huiselijk geweld te verbeteren.

Nog een voorbeeld. De Rotary Youth Exchange-programma’s brengen jongeren in contact met verschillende culturen en dragen zo bij tot het overbruggen van eventuele verschillen.

Zo ging Marie Tornquist naar de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso, naar het kleine stadje Rondonopolis, midden in het centrum van Zuid-Amerika, zo ver als maar mogelijk van de Braziliaanse stranden en sambaritmes. De dichtstbijzijnde andere uitwisselingsstudent zou zes uur rijden met de bus in een andere stad zijn.

De beperkte toegang tot haar moedertaal en cultuur dwong haar om te integreren in de lokale samenleving en op de mensen om haar heen te vertrouwen voor ondersteuning. Zo werd ze volledig ondergedompeld in de gastcultuur. Het bood haar de perfecte gelegenheid om haar nationalistische barrières te doorbreken en echt in de schoenen te staan ​​van iemand die ze voordien als ‘vreemd’ had beschouwd.

Sindsdien is ze verschillende talen en culturen blijven studeren, waardoor ze op veel plaatsen in de wereld kon gedijen en succesvol zijn. Zij gelooft dat het ontwikkelen van begrip en waardering voor wat ooit vreemd en onbekend leek, de sleutel is tot wereldburgerschap, wereldvrede en vooruitgang.

En zo zijn er wereldwijd talloze grote en kleine Rotary-projecten, die de vrede bevorderen en conflicten beheersen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van acties en interessante weetjes